Příspěvky

Místa ve stálé expozici

Obrázek
Taky se vám stává, když přijdete na nějaké místo, když očima zabloudíte na nějaký detail, třeba trhlinu v asfaltovém chodníku, že náhle s přesnou určitostí víte, že jste tu už byli, na tuto trhlinu se dívali a s jistotou také víte, na co jste v tu chvíli mysleli?
Zajímavé v tomto ohledu bývají výlety na místa, kam člověk zabloudil naposledy hodně dávno a návštěva cestiček kolem domova raného dětství se pak může stát i průzkumem hlubšího podvědomí. Jakoby místa v sobě nějakým způsobem uchovávala myšlenky a děje, jejich otisky. Když pak pomyslíme, že konkrétní místo v prostoru existuje spousty let, staletí a třeba i myriády věků… 
Co všechno v sobě může zachycovat, nést?
I umělecká díla vznikají na nějakém místě v prostoru. Možná i jejich otisk v tom místě zůstal, ale často takové otisky nejsou jednostranné. I místo se otiskuje v tom, co jím prochází. Když jsem prošel kolem asfaltové trhliny, vrátila se mi myšlenka tam ukrytá a tím změnila tok mých myšlenek a vlastně pak třeba i průběh cel…

Proč chceme vystavovat textil

Obrázek
V červnu tohoto roku bude v Oblastní galerii Vysočiny zahájena výstava s názvem Vlákna, klubka, tkaniny, která bude zaměřena na využití textilního materiálu v současném umění. V průběhu příprav mě již pár měsíců překvapuje, jak velká pozornost je textilu v poslední době věnovaná. Zde pár nesouvislých postřehů a poznámek k výstavám z poslední doby, které s textilem souvisí:

Dědictví. Tradice, inovace, móda. Výstava v Galerii UM na UMPRUMce v Praze v listopadu - prosinci 2016. Výstava vznikla v rámci doktorské práce návrhářky Anety Klouzkové a představila několik příkladů tradiční textilní výroby. Instalace byla precizní a čistá, jak je v této galerii zvykem. Součástí byly portréty řemeslníků a reportáže z jejich dílen, promítané na látky zavěšené v prostoru, ale také vystavené výrobky z dílen. Širším cílem výstavy je upozornit na možnost spolupráce současných módních návrhářů s řemeslníky, jak také prokazuje navržená kolekce oděvů autorky výstavy, která do nich zapojuje různé tradiční t…

Proč vydáváme noviny

Obrázek
Myšlenka vydávat noviny se zrodila z potřeby zviditelnit kulturní dění zejména na Vysočině. Vysočina je totiž charakteristická tím, že zde tvůrčí lidé fungují tak trochu ve skrytu, rozptýleni ve svých venkovských a maloměstských skrýších, z nichž vylézají pouze tu a tam. Kdo se nepídí, nedozví se o nich. Dalším důvodem bylo nabídnout prostor k publikaci těm, kdo píší, kreslí, fotografují či se vyjadřují jiným v novinách publikovatelným způsobem. Třetí důvod byl komunitní, iniciovat noviny jako společné dílo, neustále otevřené a proměnlivé, propojit v průběhu jejich vytváření skupiny lidí, které by se jinak možná nepotkali.
Název O_kraj vyjadřuje zájem o okrajové, skryté a nezjevné a zároveň geografické vymezení krajem. Zároveň umožňuje hru s názvy rubrik – za okraj, na okraj, o-krajina, krajan, osobnost z (o)kraje,... -, jejíž možnosti jsou nevyčerpatelné. První číslo vzniklo v rámci otevřené novinové dílny v dubnu 2016, kdy se část galerie proměnila v redakci. Lidé přicházeli se s…

Proč blOGV?

...pojďme si povídat

Nedávno jsme spolu s vámi v galerii psali noviny, mlsali dort u oslav narozenin umění, vyráběli punkové víly i zdobili paneláky. U společné snídaně jsme se shodli, že v Jihlavě žije plno prima lidí, se kterými by stálo za to se potkávat častěji a třeba si jen tak povídat. V záři se pokusíme Zažít město jinak, znovu posnídáme a sepíšeme druhé číslo novin, jen tak, pro radost a na o-kraj. Ve městě se něco chystá, a tak týden na to nás všechny bude čekat Urban Game, tam se asi taky potkáme.
Zkrátka je na co se těšit a architekti už vymýšlejí, jak galerijní prostor fyzicky proměnit v místo, kde se budeme u společného setkávání cítit ještě lépe. Naštěstí ale nemusíme čekat, až se to v příštím roce podaří stavařům. My můžeme zkusit takový prostor vytvářet už teď.
Na tomto blogu budeme sdílet komentáře či pouhé výkřiky, které na nás zrovna přijdou. Své spontánní příspěvky nám sem můžete zasílat i vy. Také zde budeme citovat z galerijních novin, těch minulých, ale i těch,…